IT <code> - Tag linux [Câu hỏi]

238
hữu ích
12trả lời
319k xem

Ngôn ngữ nào là Windows, Mac OS X và Linux được viết bằng ngôn ngữ nào?

Tôi chỉ tự hỏi ai biết ngôn ngữ lập trình Windows, Mac OS X và Linux được tạo từ và ngôn ngữ nào được sử dụng cho từng phần của HĐH (ví dụ: Kernel, kiến ​​trúc trình cắm, thành phần GUI, v.v.). Tôi giả sử rằng có nhiều ngôn…
478
hữu ích
6trả lời
701k xem

Làm thế nào để mèo mèo << EOF xông hoạt động trong bash?

Tôi cần phải viết một tập lệnh để nhập đầu vào nhiều dòng vào một chương trình ( psql). Sau một chút loay hoay, tôi thấy cú pháp sau hoạt động: cat << EOF | psql ---params BEGIN; `pg_dump…
70
hữu ích
2trả lời
6.2k xem

Ngoại lệ điểm nổi (SIGFPE) trên 'int main () {return (0); } '?

Tôi đang cố gắng xây dựng một chương trình C đơn giản cho hai môi trường Linux khác nhau. Trên một thiết bị, chương trình chạy tốt, trên thiết bị kia, chương trình tạo ra một ngoại lệ dấu phẩy động. Chương trình không làm gì…
134
hữu ích
7trả lời
54k xem

Làm cách nào để chạy nhiều lệnh nền trong bash trong một dòng?

Tôi thường chạy nhiều lệnh với cái gì đó như thế này: sleep 2 && sleep 3 hoặc là sleep 2 ; sleep 3 Nhưng nếu tôi muốn chạy cả hai trong nền từ một lệnh dòng lệnh thì sao? sleep 2 & && sleep 3…
464
hữu ích
13trả lời
705k xem

Làm cách nào để chạy Node.js làm quy trình nền và không bao giờ chết?

Tôi kết nối với máy chủ linux thông qua SSH putty. Tôi đã cố chạy nó như một quá trình nền như thế này: $ node server.js & Tuy nhiên, sau 2,5 giờ thiết bị đầu cuối không hoạt động và quá trình này chết. Có dù sao tôi…
277
hữu ích
4trả lời
167k xem

Không có ý nghĩa gì trong việc chọn opt opt ​​(như trong thư mục của opt opt)? Có phải là viết tắt? [đóng cửa]?

"Opt" có nghĩa là gì (như trong thư mục "opt")? Tôi thường thấy thư mục này trong các hệ thống Unix với các công cụ phát triển bên trong. Có phải là viết tắt?
150
hữu ích
1trả lời
59k xem

Cách chặn kết quả khớp tệp nhị phân trong grep [đã đóng]?

Khi sử dụng grep trong linux, kết quả luôn chứa rất nhiều "tệp nhị phân XXX khớp", điều mà tôi không quan tâm. Làm cách nào để loại bỏ phần kết quả này hoặc làm thế nào để loại trừ các tệp nhị phân trong grep?…
71
hữu ích
3trả lời
9.0k xem

Tại sao Slack trả lại lỗi Phân đoạn sau khi nâng cấp Fedora 29? [đóng cửa]?

Tôi đã nâng cấp Fedora từ 28 lên 29 mới nhất và Slack không hoạt động nữa. Nó trả về a Segmentation fault (core dumped). Chỉnh sửa: Sự cố đã được khắc phục trên Slack 3.3.4
82
hữu ích
7trả lời
88k xem

Làm cách nào để chạy Nginx trong container Docker mà không tạm dừng?

Tôi đã cài đặt Nginx trên một Docker container và tôi đang cố chạy nó như thế này: docker run -i -t -p 80:80 mydockerimage /usr/sbin/nginx Vấn đề là cách thức hoạt động của Nginx, là quy trình ban đầu ngay lập tức sinh…
144
hữu ích
17trả lời
323k xem

Truy xuất sử dụng CPU và sử dụng bộ nhớ của một quy trình duy nhất trên Linux?

Tôi muốn có được mức sử dụng CPU và bộ nhớ của một quy trình duy nhất trên Linux - Tôi biết về PID. Hy vọng, tôi có thể lấy nó mỗi giây và viết nó vào CSV bằng lệnh 'xem'. Tôi có thể sử dụng lệnh nào để lấy thông tin này từ…
311
hữu ích
10trả lời
500k xem

Tham chiếu không xác định đến pthread_create trong Linux?

Tôi đã chọn bản demo sau trên web từ https://computing.llnl.gov/tutorials/pthreads/ #include <pthread.h> #include <stdio.h> #define NUM_THREADS 5 void *PrintHello(void *threadid) { long tid;…
75
hữu ích
8trả lời
51k xem

Làm thế nào để bạn tìm thấy người dùng ban đầu thông qua nhiều lệnh sudo và su?

Khi chạy tập lệnh qua sudo hoặc su tôi muốn lấy người dùng ban đầu. Điều này sẽ xảy ra bất kể nhiều sudohoặc suchạy bên trong nhau và cụ thể sudo su -.
82
hữu ích
7trả lời
87k xem

Làm cách nào để kiểm tra bash xem một tệp có được tạo nhiều hơn x lần trước không?

Tôi muốn kiểm tra linux bash xem một tập tin đã được tạo nhiều hơn x lần trước chưa. giả sử tập tin được gọi là text.txt và thời gian là 2 giờ. if [ what? ] then echo "old enough" fi
263
hữu ích
18trả lời
184k xem

Trình xem dòng lệnh CSV? [đóng cửa]?

Bất cứ ai cũng biết về trình xem CSV dòng lệnh cho Linux / OS X? Tôi đang nghĩ về một cái gì đó giống như lessnhưng không gian đó ra khỏi các cột theo cách dễ đọc hơn. (Tôi sẽ ổn khi mở nó bằng OpenOffice Calc hoặc Excel,…
719
hữu ích
21trả lời
1.2m xem

Làm cách nào để đặt $ PATH vĩnh viễn trên Linux / Unix?

Tôi đang cố gắng thêm một thư mục vào đường dẫn của mình để nó sẽ luôn ở trong đường dẫn Linux của tôi. Tôi đã thử: export PATH=$PATH:/path/to/dir Điều này hoạt động, tuy nhiên mỗi lần tôi thoát khỏi thiết bị đầu cuối và…

15 30 50 mỗi trang