IT <code> - Tag mongodb [Câu hỏi]

317
hữu ích
11trả lời
476k xem

Tìm các đối tượng giữa hai ngày MongoDB?

Tôi đã chơi xung quanh việc lưu trữ các tweet bên trong mongodb, mỗi đối tượng trông như thế này: { "_id" : ObjectId("4c02c58de500fe1be1000005"), "contributors" : null, "text" : "Hello world", "user" : {…
287
hữu ích
8trả lời
263k xem

Làm thế nào để bạn truy vấn cho không phải là null null trong Mongo?

Tôi muốn thực hiện một truy vấn sau đây: db.mycollection.find(HAS IMAGE URL) Điều gì nên là cú pháp chính xác?
135
hữu ích
9trả lời
63k xem

Sự khác biệt giữa lưu và chèn trong Mongo DB là gì?

Sự khác biệt giữa lưu và chèn trong Mongo DB là gì? cả hai trông giống nhau db.users.save({username:"google",password:"google123"}) db.users.insert({username:"google",password:"google123"})
72
hữu ích
7trả lời
35k xem

Tôi nên chọn gì: MongoDB / Cassandra / Redis / CouchDB? [đóng cửa]?

Chúng tôi đang phát triển một dự án thực sự lớn và tôi đã tự hỏi liệu có ai có thể cho tôi một lời khuyên về việc nên chọn phụ trợ DB nào không. Hệ thống của chúng tôi là hợp chất của 1100 thiết bị điện tử gửi tín hiệu đến…
138
hữu ích
7trả lời
199k xem

Lưu trữ hình ảnh trong cơ sở dữ liệu MongoDB?

Làm cách nào tôi có thể lưu trữ hình ảnh trong cơ sở dữ liệu MongoDB thay vì chỉ văn bản? Tôi có thể tạo một mảng hình ảnh trong cơ sở dữ liệu MongoDB không? Nó sẽ có thể làm điều tương tự cho video?
121
hữu ích
6trả lời
49k xem

Khi nào tôi nên sử dụng cơ sở dữ liệu NoQuery thay vì cơ sở dữ liệu quan hệ? Sử dụng cả hai trên cùng một trang có ổn không?

Những lợi thế của việc sử dụng cơ sở dữ liệu NoQuery là gì? Gần đây tôi đã đọc rất nhiều về chúng, nhưng tôi vẫn không chắc tại sao tôi muốn thực hiện nó, và trong những trường hợp nào tôi muốn sử dụng nó.
90
hữu ích
5trả lời
52k xem

BSON là gì và chính xác nó khác với JSON như thế nào?

Tôi mới bắt đầu với MongoDB và một trong những điều mà tôi nhận thấy là nó sử dụng BSON để lưu trữ dữ liệu trong nội bộ. Tuy nhiên, tài liệu này không chính xác rõ ràng về BSON là gì và cách sử dụng nó trong MongoDB. Ai đó có…
75
hữu ích
3trả lời
63k xem

Tìm bản ghi trùng lặp trong MongoDB [trùng lặp]?

Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây: Tài liệu trùng lặp MongoDB ngay cả sau khi thêm khóa duy nhất 2 câu trả lời…
335
hữu ích
12trả lời
355k xem

Cách bảo mật MongoDB bằng tên người dùng và mật khẩu?

Tôi muốn thiết lập xác thực tên người dùng và mật khẩu cho phiên bản MongoDB của mình, để mọi truy cập từ xa sẽ hỏi tên người dùng và mật khẩu. Tôi đã thử hướng dẫn từ trang MongoDB và đã làm như sau: use…
118
hữu ích
15trả lời
250k xem

Làm cách nào để cài đặt mongoDB trên windows?

Tôi đang cố gắng thử nghiệm mongoDB và xem nó có gì cho tôi không. Tôi đã tải xuống phiên bản windows 32 bit, nhưng không biết làm thế nào để tiếp tục kể từ bây giờ. Tôi thường sử dụng các dịch vụ WAMP để phát triển trên…
69
hữu ích
4trả lời
65k xem

Khóa ngoại trong mongo?

Làm cách nào để thiết kế một sơ đồ như vậy trong MongoDB? Tôi nghĩ rằng không có chìa khóa nước ngoài!
130
hữu ích
23trả lời
337k xem

Không thể kết nối với máy chủ 127.0.0.1:27017?

Tôi nhận được lỗi sau: alex@alex-K43U:/$ mongo MongoDB shell version: 2.2.0 connecting to: test Thu Oct 11 11:46:53 Error: couldn't connect to server 127.0.0.1:27017 src/mongo/shell/mongo.js:91 exception: connect…
112
hữu ích
15trả lời
271k xem

Làm cách nào để khởi động Mongo DB từ Windows?

Tôi đã cài đặt MongoDB trên máy Window 7 (64 bit) của mình. Tôi cũng đã tạo đường dẫn dữ liệu / db nhưng khi tôi cố gắng khởi động mongodb bằng lệnh 'C:\mongodb\bin\mongod.exe', nó không bắt đầu. It is showing admin web…
74
hữu ích
3trả lời
18k xem

Thiết kế lược đồ MongoDB - Nhiều tài liệu nhỏ hoặc ít tài liệu lớn hơn?

Bối cảnh Tôi đang tạo mẫu chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu RDBMS của chúng tôi sang MongoDB. Trong khi không chuẩn hóa, có vẻ như tôi có hai lựa chọn, một lựa chọn dẫn đến nhiều (hàng triệu) tài liệu nhỏ hơn hoặc một dẫn đến ít…
68
hữu ích
5trả lời
60k xem

$ tra cứu trên ObjectId trong một mảng?

Cú pháp để thực hiện tra cứu $ trên một trường là một mảng ObjectIds chứ không chỉ là một ObjectId duy nhất? Tài liệu đặt hàng mẫu: { _id: ObjectId("..."), products: [ ObjectId("..<Car ObjectId>.."),…

15 30 50 mỗi trang