Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Ai có thể giúp mình code trên matlab để có các dấu + phân bổ ngẫu nhiên trong vòng tròn được không?

Ai có thể giúp mình code trên matlab để có các dấu + phân bổ ngẫu nhiên trong vòng tròn được không?Ai có thể giúp mình code trên matlab để có các dấu + phân bổ ngẫu nhiên trong vòng tròn được không? Mình muốn mo phỏng như trên hình mà không biết code thế nào

0 hữu ích 0 bình luận 382 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading