0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CPHONE VIỆT NAM. Môn học chuyên kinh doanh về xuất bản phần mềm. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CPHONE VIỆT NAM được thành lập ngày 31/8/2017, có trụ sở chính đặt tại số 4, ngõ 1/3 ngõ 1 Linh Nam, phường Mai Đông, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 100.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: DOAN CONG CHUNG. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ...

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/cphone-viet-nam-technology-development-and-investment-company-limited_640414

|