0

VietnamCredit xin giới thiệu với các bạn về CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUYẾT THANG. Đối tượng chuyên kinh doanh về Bán buôn máy móc thiết bị khác. CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUYỀN THANG được thành lập vào ngày 13/11/2017, có trụ sở chính đặt tại 82 Dương 44 Trương Định Hội, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Đối tượng là một công ty trách nhiệm hữu hạn, với số vốn đăng ký là 4.800.000.000VND. Người lãnh đạo chủ chốt là: PHẠM NGOC TUYNH. Cấu trúc doanh nghiệp, kỹ năng quản lý và tỷ lệ tài chính rất quan trọng để đánh giá cam kết kinh doanh của chủ thể ......

Xem chi tiết tại: https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/quyet-thang-industrial-equipment-company-limited_529202

|