2 bài viết [hỗ trợ khách hàng]
Tại sao bạn cần tự động hóa hỗ trợ khách hàng của mình với Chatbots

Tại sao bạn cần tự động hóa hỗ trợ khách hàng của mình với Chatbots

15 phần trăm các tổ chức hiện đang sử dụng AI. Và 31 phần trăm cho biết nó nằm trong chương trình nghị sự - bạn sẽ là một trong số họ chứ?
Hữu ích 3 Bình luận 0 Đã xem 2930 Đã viết lúc 1 năm trước
5 cách sử dụng Chatbot cho doanh nghiệp của bạn

5 cách sử dụng Chatbot cho doanh nghiệp của bạn

Bài viết chuyên sâu và thú vị này xem xét 5 cách sử dụng chatbot cho doanh nghiệp của bạn và khám phá những quan niệm sai lầm về chúng cũng như cách chúng hoạt động.
Hữu ích 0 Bình luận 0 Đã xem 7726 Đã viết lúc 2 năm trước