IT <code> - Tag chuỗi markov [Bài viết]

Mô hình đồ họa xác suất (Phần 1)
6
hữu ích
10k xem

Mô hình đồ họa xác suất (Phần 1)

Rất nhiều vấn đề phổ biến trong học máy liên quan đến việc phân loại các điểm dữ liệu bị cô lập độc lập với nhau. Chẳng hạn, đưa ra một hình ảnh, dự đoán xem nó có chứa một con mèo hay một con chó, hoặc đưa…