IT <code> - Tag tenorflow mahout [Bài viết]

10 công cụ / khung nguồn mở cho trí tuệ nhân tạo
1
hữu ích
8.3k xem

10 công cụ / khung nguồn mở cho trí tuệ nhân tạo

Dưới đây là 10 công cụ / khung nguồn mở cho chủ đề nóng hiện nay, AI. Kéo căng Một thư viện phần mềm nguồn mở cho Machine Intelligence. TensorFlow ™ là một thư viện phần mềm nguồn mở, ban đầu được…