IT <code> - Tag tiền tố nhà cung cấp [Bài viết]

Hiểu các tiền tố nhà cung cấp CSS
3
hữu ích
6.3k xem

Hiểu các tiền tố nhà cung cấp CSS

Bạn đã bao giờ tự hỏi về các dấu -moz- hoặc -webkit- trong CSS có nghĩa là gì chưa? Vâng, nếu bạn có, bạn đang ở đúng nơi! Những đánh dấu được gọi là tiền tố nhà cung cấp . Giới thiệu về tiền tố nhà…