Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

1. Kết chuyển lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Nợ tk “ 911” : 300.000.000đ ( tk “ 911” : tài khoản kết quả kinh doanh”)

Có tk “ 421” 300.000.000đ ( tk “ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối )

2. Tạm trả cho các cổ tức cho các nhà đầu tư

Nợ tk “4212” : 60.000.000đ

Có tk “ 338” : 60.000.000đ


Tạm trích quỹ đầu tư phát triển

Nợ tk “421” : 40.000.000đ

Có tk “414” : 40.000.000đ ( “414” quỹ đầu tư phát triển)

Kết chuyển lãi

Nợ tk “ 911” 200.000.000đ

Có tk “ 4212” 200.000.000đ


3. Quyết định trích thêm cho các quỹ đầu tư phát triển và quyết định chia thêm cho các cổ đông


Nợ tk “4211” : 60.000.000đ

Có tk “ 414” : 20.000.000đ

Có tk “ 338” : 40.000.000đ


4. Kết chuyển lợi nhuận

Nợ tk “ 4212” : 200.000.000đ

Có tk” 4211” : 200.000.000đ

5. Trích thêm thêm quỹ đầu tư phát triển

Nợ tk “ 4211” : 10.000.000đ

Có tk “ 414” 10.000.000 đ


0 hữu ích 0 bình luận 1.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ BBCDKT , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading