Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Công ty cổ phần ABC đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất bằng thép. Năm 20x1, Ban lãnh đạo công ty có kế hoạch xây dựng nhà xưởng để mở rộng sản xuất (công ty thuê đơn vị xây dựng để thực hiện). Dự toán kinh phí xây dựng là 1.500 triệu đồng. Thời gian xây dựng khoảng 9 tháng.


Tóm tắt tình hình tài chính và tình hình kinh doanh của của công ty trong năm 20x0 như sau:


· Tình hình tài chính: Tiền tồn quỹ 1.800 triệu đồng; Phải thu khách hàng 600 triệu đồng; Hàng tồn kho: 700 triệu đồng; Máy móc thiết bị: 900 triệu đồng; Vay ngắn hạn 500 triệu đồng; Phải trả người bán: 800 triệu đồng; Vốn góp của CSH: 2.000 triệu đồng; Lợi nhuận chưa phân phối: 700 triệu đồng.


· Tình hình bán hàng trong năm thì thuận lợi, tuy nhiên công ty phải nới lỏng chính sách bán chịu cho khách hàng nên việc thu tiền bán hàng rất chậm, thường khoảng 10 tháng sau khi bán hàng mới thu hồi công nợ. Doanh thu bán hàng trong năm qua là 1.800 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 300 triệu đồng.


Nếu bạn là nhà quản lý,


A) Bạn hãy đánh giá công ty có đủ tiền để thực hiện dự án hay không, hoặc sẽ phải huy động vốn từ đâu để có kinh phí xây dựng nhà xưởng?


B) Hãy dùng các thông tin về tình hình tài chính và tình hình kinh doanh để giải thích cho khả năng thực hiện các lựa chọn sử dụng tiền và huy động vốn của bạn.

0 hữu ích 0 bình luận 626 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Nguyên lý kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading