Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
7

Nếu cá nhân tự ý nghỉ việc trước hạn thì chi phí dành cho nhân viên này có còn được coi là được trừ khi xác định thuế TNDN không?

7 hữu ích 0 bình luận 1.8k xem chia sẻ
2

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP về điều kiện được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN như sau:

"1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:...

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật."         

Như vậy, để khoản chi cho nhân viên được tính vào chi phí được trừ phải thỏa mãn 2 điều kiện ở trên dù người lao động tự ý nghỉ việc, các chi phí được trừ tính đến ngày người đó bắt đầu dừng làm việc ở công ty.                                            

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tiền lương cá nhân tự ý nghỉ việc chi phí , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading