Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
14

Các bác cho em hỏi có ai giải trình khoản phí bảo lãnh thực hiện hợp đồng và phí bảo lãnh tạm ứng các công trình khi quyết toán chưa ạ? Em mỏi mấy cái vụ này quá, em có hợp đồng , thư bảo lãnh, sổ phụ, và trong hợp đồng nói rất rõ là họ thu (2%x số tiền bảo lãnh x số ngày bảo lãnh)/360. Vd tạm ứng 6,3 tỷ trong 9 tháng thì họ thu (2%x6,3 tỷ x 270 ngày)/360 = hơn 93tr tý. Ngân hàng họ thu thep quý, và trên sao kê họ note phía sau là mã số thư bảo lãnh. Vậy mà mấy bác thuế cứ đòi giấy báo nợ chi tiết mỗi lần thu của ctrinh nào, em xuống ngân hàng thì họ k in cho vì bảo k in báo nợ, mà từ 2016 thì cũng k còn dữ liệu. Bên thuế thì kêu phải có mới đc tính chi phí, em ở giữa em làm tnao 😥😥😥

14 hữu ích 0 bình luận 6.4k xem chia sẻ
18
Trên hợp đồng có thể hiện phí mà?
18 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
15
Chỉ thể hiện như em nói thôi chứ k thể hiện số tiền cụ thể, vì số tiền bảo lãnh tạm ứng sẽ giảm dần theo mỗi lần nghiệm thu. Ví dụ tháng 1 tạm ứng 6 tỷ, tháng 3 nghiệm thu phần thô thu hồi 2,4 tỷ tạm ứng, thì tại thời điểm tháng 4 đổ đi phí bảo lãnh chỉ đc tính là 2% của 3,6 tỷ nhân với số ngày còn lại thôi
15 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0
Cho nên ngân hàng phải thu theo quý chứ k thu 1 cục và thể hiện số tiền đó trong hợp đồng đc. Mà nhà em tiền phí bảo lãnh này cũng mất vài trăm triệu rồi nên loại thì nộp thuế nhiều quá, mà vô lý nữa vì nó là phát sinh thực tế
0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12
Xin sổ phụ hoặc sao kê là đc mà
12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
8
Tết nhất đến nơi rồi các bác í hành e đới
8 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3
Bạn bên ngân hàng nào vậy mà họ ko in cho? Bên mình cũng có mở CTBL và ngân hàng cũng in giấy báo nợ cho phí chứng thư mà
3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
16
Bảo lãnh tạm ứng bạn cho vào tài khoản nào vây
16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
16
Check ib Thạch hoàng gửi c nhé
16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ nghỉ dưỡng thẻ bhyt đóng bảo hiểm mức đóng khám thai , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading