Căn cứ vào đâu để biết thời gian trích khấu hao cho tài sản cố định ?


6
5
Nguyễn Hoàng Anh
4 năm trước

Anh chị ơi cho em hỏi công ty em có mua một số máy móc.

Căn cứ vào đâu để biết thời gian trích khấu hao cho tài sản cố định đó?  

Hữu ích 6 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Nguyễn Tuấn Khanh
4 năm trước

Căn cứ vào phụ lục 01 thông tư 45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Bạn căn cứ vào hướng dẫn trên và tình hình sử dụng tài sản để lựa chọn phương pháp tính khấu hao, thời gian tính khấu hao cho phù hợp, và gửi thông báo tới cơ quan thuế trước khi thực hiện trích khấu hao.  

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung