Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Chào mọi người, Công ty em làm bên lĩnh vực dịch vụ vừa chịu thuế và không chịu thuế gtgt. Quý 2 và 3 cty em chưa có?

Ngô Nguyệt Cầm
· 07:44 26/01/2016
6 ngày trước

Chào mọi người, Công ty em làm bên lĩnh vực dịch vụ vừa chịu thuế và không chịu thuế gtgt.

Quý 2 và 3 cty em chưa có phát sinh đầu ra nên em kê khai gtgt đầu vào ở mục 2 trong phụ lục 01-2gtgt (thuế gtgt dùng cho DV chịu thuế và không chịu thuế GTGT).

Sang quý 4 cty em có phát sinh đầu ra vừa chịu thuế 10%, vừa không chịu thuế, đầu vào em không hạch toán riêng được nên vẫn kê khai vào mục 2 trong phụ lục 01-2gtgt. Theo em được biết là không hạch toán riêng thì phần được khấu trừ tính theo tỷ lệ %. Anh chị cho em hỏi vậy phần thuế gtgt đầu vào của Quý 2 và 3 em kết chuyển sang được khấu trừ hết hay cộng vào thuế gtgt đầu vào của quý 4 và tính tỷ lệ để được khấu trừ ạ?

3 hữu ích 0 bình luận 9.4k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ cải thiện hoàn nhập mua bán thẳng mậu dịch hiện , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

Liên quan