Chi phí cho nhân viên đi du lịch ở công ty không trích lập quỹ phúc lợi ?


7
1
Nguyễn Uyên Thy
4 năm trước

Đối với những công ty không trích lập quỹ phúc lợi thì khoản chi phí chi cho nhân viên đi du lịch cần phải có chứng từ gì để chi phí này được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN?        

Cảm ơn.

Hữu ích 7 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Nguyễn Quang Linh
4 năm trước

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP về điều kiện để được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN như sau:

"Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản chi sau:...."   

Như vậy, chi phí đưa công nhân đi nghỉ mát là khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nên chi phí này không được đưa vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.        

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung