Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

mọi ngươi ơi giúp em định khoản với ạ.

Cty cổ phần Y phát hành bổ sung 150 triệu cổ phiếu: mệnh giá 10.000đ, giá phát hành 24.000đ. Tổng số cổ phiếu Cty Y đã phát hành trước đây 250 triệu. Cty Sao Hôm mua bổ sung 12 triệu cổ phiếu. Hiện Cty Sao Hôm đang nắm giữ 52 triệu cổ phiếu với giá gốc 16.000đ (chưa tính số mua đợt này) của Cty Y.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.


0 hữu ích 0 bình luận 609 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ định khoản kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan