Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Mình là người mới tập Python, hiện thì mình đang làm một cái trò chơi là kéo búa bao ăn tiền =)), nhưng mà mình ko biết là sao để cộng 1 điểm vào biến points khi mà mình thắng, mình đã sử dụng là points +1 hoặc là str(points)+1 nhưng nó vẫn thông báo là: TypeError: can only concatenate str (not "int") to str. Thì mình nên là sao đây ạ? mn giúp mình với.

0 hữu ích 0 bình luận 1.2k xem chia sẻ
0

Mình nghĩ biên points đang kiểu string nên nó không thực hiện được phép cộng với 1 (kiểu int). Bạn thử convert points sang int trước, thực hiện phép cộng, sau đó hãy convert kết quả về lại kiểu str

--> str(int(points) + 1)

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
0

Bạn muốn +1 điểm vào biến points thì trước hết bạn phải để kiểu biến points là một giá trị số nguyên trước:

points=0 #với 0 là giá trị ban đầu

Mỗi lần mà người chơi thắng thì bạn cần +1 điểm đúng không? Vậy thì bạn làm như sau:

points+=1

0 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ code cộng điểm vào biến , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading