Hạch toán hóa đơn tiền thuê nhà 6 tháng ?


3
6
Nguyễn Xuân Nhi
4 năm trước

Về tiền và hóa đơn thuê nhà các bạn cho mình hỏi nhé:

Tháng 4 mình chi tiền thuê nhà T4 + 5.

Tháng 6 chủ nhà mới xuất hóa đơn cho mình xuất 6 tháng luôn.

Vậy bút toán tháng 4 Hạch toán thế nào vậy?

Có được đưa vào chi phí tháng 4 ko ?

Còn bút toán T6 HT: N142 C111 rồi phân bổ  phải không ?

Hữu ích 3 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Nguyễn Việt Tiến
4 năm trước

Tháng 4 e thanh toán tiền thuê nhà vẫn ghi nhận chi phí bình thường:

N642: Tiền thuê T4 + 5

C111/112: Tiền thuê T4 + 5

Và em ghi nhận chi phí thuê nhà trả trước 4 tháng tiếp theo:

N 142: 4 tháng còn lại

C 331:

Hàng tháng em phân bổ chi phí bình thường.

KHi thanh toán tiền cho chủ nhà em ghi nhận: N 331 C111/112

Chúc em thành công!  

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung