Hạch toán mua hàng hóa là từng chi tiết riêng sau đó ráp lại thành bộ sản phẩm để bán vào tài khoản nào ?


3
1
Phan Trâm Oanh
3 năm trước

Công ty kinh doanh theo dạng mua từng chi tiết riêng sau đó ráp lại thành bộ sản phẩm để bán hoặc có khi là bán riêng chi tiết đó luôn. Vậy cho em hỏi khi nhập kho chi tiết đó mình nhập 156 hay 152 ạ? Với trường hợp ráp các chi tiết lại thành bộ sản phẩm thì mình hoạch toán giống như sản xuất phải không ạ?

Hữu ích 3 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


6
Phan Tấn Lợi
3 năm trước

Có 2 cách xử lý:

1. Nhập vào 156 thì khi xuất lắp ráp, gia công.... Nợ 154/ Có 156, ráp xong nhập kho Nợ 156/ Có 154 (Chú ý mã HH nhé)
Khi xuất bán riêng lẻ từng chi tiết 1 thì Nợ 632/ Có 156 (Nhớ ghi nhận DT nhé)

2. Nhập vào 152 thì khi xuất lắp ráp.... Nợ 154/Có 152. Ráp xong nhập kho thành phẩm Nợ 155/ Có 154. Bán thì Nợ 632/ Có 155 (Nhớ ghi nhận DT khi bán nhé)
Khi xuất bán từng chi tiết ghi: Nợ 632/Có 152 (Nhớ ghi nhận DT nhé)

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Hoàng Trọng Duy
3 năm trước

Nhập hết 152 khi nào có bút toán bán nvl đó thì làm phiếu xuất đổi kho ở mục xuất lắp ráp sang 156.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung