Mình có một bài tập về môn Phương pháp định lượng trong quản trị


0
0
Le Huy
28 ngày trước

Thiết bị A :

định phí toàn bộ : 600

biến phí đơn vị : 1

giá bán đơn vị : 2.2

Thiết bị B

định phí : 1000

biến phí : 0.8

giá : 2.2

Xác định điểm bàng quan giữa hai phương án thiết bị (tổng chi phí sản xuất tính theo hai loại thiết bị là như nhau)

Vẽ trên cùng một đồ thị hai đường tổng chi phí . Trên đồ thị chỉ rõ điểm bàng quan và miền trội của mỗi phương án  

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung