15

NĂm 2016 cty em nộp chậm thuế môn bài và tk thuế môn bài 40 ngày bị phạt 2 triệu

-t12 đã đóng tiền phạt

20/1/2017 có thông báo của cơ quan thuế về tiền nộp chậm thuế môn bài là 5000đ ( e đã ck vào tk kho bạc)

5000đ này có phải hạch toán ko , và hạch ntn ( vào 2016 hay 2017 ạ)

A/c giúp em với ạ

|
4
Tức là sao b? 2tr là tiền phạt? Còn 5000d là chậm nộp của khoản phạt à
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.