Nộp tiền phạt tờ khai bổ sung thì định khoản như thế nào?


6
3
Tạ Việt Phong
4 năm trước

anh chị định khoản giúp em nghiệp vụ công ty em bị phạt 100.000 tiền nộp tờ khai bổ sung thì định khoản như thế nào vào sổ sách ạ?em cảm ơn anh chị nhiều!

Hữu ích 6 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4 Trả lời


4
Ngô Anh Phương
4 năm trước

đồng ý với ý kiến của dangvan, tất cả các khoản phạt đều loại ra khi xác định cp chịu thuế. 100.000d đó cho vào tk 811 và loại ra khi qtoan thuế tndn.

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4
Phạm Chiêu Phong
4 năm trước

Ðề: nộp tiền phạt tờ khai bổ sung thì định khoản như thế nào?

Đồng ý

N811

C1111

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3
Ngô Mỹ Hạnh
4 năm trước

Nợ TK 811 :100.000

Có TK 111: 100.000

Cuối năm loại khi quyết toán thuế TNDN

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Ngô Dũng Cường
4 năm trước

Ðề: nộp tiền phạt tờ khai bổ sung thì định khoản như thế nào?

Thông thường những khoản phạt này sẽ bị loại ra khỏi chi phí tính thuế TNDN. Theo mình nghĩ bên nên đưa vào tài khoản 4213 (Tài khoản này là tài khoản con do bạn tự tạo ra).

Nợ Tk 4213 : 100.000

Có Tk 111: 100.000

Sau này những khoản chi phí không hợp lý bạn cũng nên đưa vào Tk 4213 nhé.

Đến cuối năm xác định lợi nhuận lãi bạn kết chuyển sang Tk 4212 hoặc tùy bạn để treo ở đó nếu lỗ.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung