Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
1

Cho em hỏi là em đang có làm hợp đồng thuê 2 người làm việc lâu dài, nhưng em không phải công ty thì vấn đề BHXH có được đính kèm trong hợp đồng không? và có bắt buộc hay không?

1 hữu ích 0 bình luận 1.1k xem chia sẻ
4

 … Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế.
Khuyến khích người sử dụng lao động, người lao động thực hiện các hình thức bảo hiểm xã hội khác đối với người lao động.

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động. 

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp bảo hiểm xã hội hợp đồng , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan