Tiền phạt chậm nộp thuế môn bài và phạt chậm nộp bảo hiểm hạch toán và nhập vào phần mềm misa làm như thế nào ?


1
4
Huỳnh Kim Thủy
4 năm trước

Cả nhà cho e hỏi tiền phạt chậm nộp thuế môn bài và phạt chậm nộp bảo hiểm hạch toán và nhập vào phần mềm misa làm như nào ạ? 

Hữu ích 1 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Hoàng Phương Thanh
4 năm trước

Hạch toán bình thường, vào chứng từ nghiệp vụ khác, khoản này ko phải chi phí hợp lý nên cuối kỳ khi lên báo cáo kết quả hoạt động sxkd thì loại ra nhé

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung