Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Em có đề bài này chưa biết tính thế nào mong anh chị giúp em ạ!

Công ty X hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ Có nghiệp vụ phát sinh như sau công tyX mua hàng từ nhà cung cấp Y với giá chưa GTGT 10% là 20.000.000 chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển hàng cả thuế GTGT là 1.100.000 và được thanh toán bằng tiền mặt hao hụt định mức cho phép chưa thuế GTGT là 200.000. Hao hụt thực tế là 250.000 chưa thuế. Tính chi phí thu mua


0 hữu ích 0 bình luận 430 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Tính chi phí thu mua , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading