Văn bản áp dụng chính sách thuế với tài sản đầu tư thường xuyên ?


5
4
Hoàng Khải Tuấn
4 năm trước

Cả nhà ai có văn bản áp dụng chính sách thuế với tài sản đầu tư thường xuyên thì share cho em với ạ ?

Hữu ích 5 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Trịnh Thúy Hường
4 năm trước

Bạn có thể tham khảo công văn số 4769/BTC-TCT của Tổng Cục Thuế ban hành ngày 07/04/2016 về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên.

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung