Vay dài hạn để mua TSCĐ hữu hình ?


7
1
Nguyễn Ngọc Điệp
4 năm trước

Vay dài hạn bằng VNĐ của công ty S để mua một TSCĐ hữu hình với giá mua chưa thuế là 400tr, tài sản cố định này được đưa vào sử dụng ngay ở phân xưởng sản xuất.

Định khoản?

Hữu ích 7 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


4
Trần Chấn Phong
4 năm trước

Bạn tham khảo cách định khoản sau:

1/ Nợ TK 111:      

Có TK 311:

2/ Nợ TK 211:   

Nợ TK 133:       

Có TK 111, 112, 331:    

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung