Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Mình có bài tập cần làm. Mình xin phép được dịch sang tiếng việt, có thể có những từ không đúng, mong mọi người thông cảm.

"Tạo một hàm với 1 "argument" (một cell) sẽ kiểm tra xem cell này có thuộc về một mảng hay không . Gợi ý: có thể bạn sẽ cần các biểu thức Range và ListObjects."

Minh xin cảm ơn rất nhiều

0 hữu ích 0 bình luận 1.0k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ vba excel range listobjects , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading