Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Đvt: 1000đ

Cty tính giá xuất kho theo Phương pháp FIFO.

Số dư đầu tháng 9/201X: TK155 (20.000, 2000sp) ; TK157 (10.000, 1000sp).

(1) Nhập kho 2.400 thành phẩm từ SXKD chính, tổng giá thành nhập 26.400.

(2) Chi phí quảng cáo là 500, đã trả = TM.

(3) Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho khách hàng E là 2.000sp, giá bán chưa VAT là 22/sp, VAT 10%, khách đã trả = CK.

(4) Xuất kho thành phẩm gửi bán cho Đại lý M là 1.900sp, giá bán chưa VAT 22/sp, VAT 10%.

(5) Khách E trả lại cho Cty 100sp bị hư hỏng mà Cty đã bán ở NV3. Cty đã thanh toán = TM lại cho E và nhập kho số sp hỏng này.

(6) Đại lý M chấp nhận mua số sp Cty gửi bán trong tháng, nhưng sẽ thanh toán = CK vào đầu tháng sau.

(7) Cty đã nhận được = TM số tiền số sp gửi bán tháng trước, giá bán chưa VAT 22/sp, VAT 10%.

(8) Khách hàng E y/c Cty giảm giá cho 500sp mà Cty đã bán ở NV3 do sai quy cách, giá bán chưa VAT đã được giảm là 20/sp. Cty đã thanh toán = TM cho KH E đối với việc giảm giá trên.

Yêu cầu:

a) Định khoản & phản ánh vào các TK "T" có liên quan đến xác định KQ tiêu thụ.

b) Xác định KQ lãi (lỗ) quá trình tiêu thụ vào cuối tháng 9/201X. (Phương pháp FIFO).

0 hữu ích 0 bình luận 533 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ quá trình kinh doanh doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả tiêu thụ , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading