Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
19

Xin anh chị ý kiến định khoản hoá đơn này vs ạ.

CTY em thương mại thuần túy

209 lít dầu mua đầu vào bên bán đã nộp thuế môi trường.

Có hoá đơn phí khai hải quan đầu vào.

19 hữu ích 0 bình luận 3.1k xem chia sẻ
5

Ben mua dầu về làm gì. Ạ?

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
12

Hâp'ss VA TLu'ss bên mua về dùng cho dây truyền sản xuất. Bên m là bán m xuất hoá đơn này cho họ

12 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ thế nào bảng tính buồng ngủ thủ công ni lông , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan