Xử lí chứng từ khi khách hàng trả lại hàng cho công ty ?


3
2
Nguyễn Quang Thắng
4 năm trước

Ngày 14/04, công ty xuất 15 thùng phôi nhựa 15g cho khách hàng.  

Khách hàng phát hiện trong đó có lẫn 01 thùng phôi nhựa 23g nên đã xuất trả lại.

Công ty xuất 01 thùng phôi nhựa 15g cho khách.

Công ty phải xử lý chứng từ như thế nào cho phù hợp?

Hữu ích 3 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


6
Nguyễn Viết Anh
4 năm trước

Bạn lập biên bản, có lãnh đạo, kế toán và cả bên mua hàng ký nhận về việc hàng khác chủng loại.

Nếu bên bạn không mua loại hàng 23g, và bạn xác định là do nhầm lẫn khi  mua hàng,

Nếu bên bán hàng là chỗ giao dịch thường xuyên, bạn có thể để nghị họ đổi lại hàng đúng chủng loại cho bạn.

Nếu không đổi được hàng, bạn căn cứ vào biên bản, ghi tăng một thùng hàng 23g và giảm 1 thùng hàng 15g

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung