IT <code> - Tag asp.net mvc [Câu hỏi]

80
hữu ích
5trả lời
24k xem

ASP.NET MVC Routing Via Phương thức thuộc tính [đã đóng]?

Trong StackOverflow Podcast # 54 , Jeff đề cập đến việc họ đăng ký các tuyến URL của họ trong cơ sở mã StackOverflow thông qua một thuộc tính phía trên phương thức xử lý tuyến. Nghe có vẻ là một khái niệm hay (với lời cảnh báo…
3
hữu ích
0trả lời
1.9k xem

Lỗi "A circular reference was detected while serializing an object of type " khi lấy đối tượng Json?

hi mọi người e có hàm getall bằng Json thế này public JsonResult GetAll() { var cart = ShoppingCart.Cart; return Json(cart, JsonRequestBehavior.AllowGet); } mà báo…
382
hữu ích
11trả lời
512k xem

Các hành động của bộ điều khiển ASP.NET MVC trả về JSON hoặc một phần html?

Tôi đang cố gắng tạo các hành động của bộ điều khiển sẽ trả về JSON hoặc một phần html tùy thuộc vào một tham số. Cách tốt nhất để đưa kết quả được trả về một trang MVC không đồng bộ là gì?
88
hữu ích
3trả lời
22k xem

Liệu cú pháp dao động cung cấp một lợi thế hấp dẫn trong đánh dấu UI?

Tôi nhận thấy Scott Guthrie đang bắt đầu đề cập đến dao cạo một chút công bằng trên blog của mình nhưng tôi không chắc chắn rằng nó phù hợp với phong cách của tôi. Cấp cho nó một phong cách khá lạ lẫm đối với một người khá…
75
hữu ích
10trả lời
247k xem

Đường dẫn tương đối trong Javascript trong một tệp bên ngoài?

Vì vậy, tôi đang chạy javascript này và mọi thứ đều hoạt động tốt, ngoại trừ các đường dẫn đến hình nền. Nó hoạt động trên môi trường ASP.NET Dev cục bộ của tôi, nhưng nó không hoạt động khi được triển khai đến một máy chủ…
135
hữu ích
8trả lời
42k xem

Làm thế nào tôi có thể có các tuyến chữ thường trong ASP.NET MVC?

Làm thế nào tôi có thể có chữ thường, cộng với gạch dưới nếu có thể, các tuyến đường trong ASP.NET MVC? Vì vậy, tôi sẽ có /dinners/details/2cuộc gọi DinnersController.Details(2)và, nếu có thể, /dinners/more_details/2gọi…
71
hữu ích
9trả lời
164k xem

Thiếu System.web.mvc?

Chúng tôi có một Ứng dụng web ASP.NET MVC 3 cũ, được xây dựng trong VS2010, không thể biên dịch, kể từ bản cập nhật bảo mật tuần trước. Vấn đề là tham chiếu đến System.Web.Mvc.dll bị hỏng. Khi tôi mở tệp giải pháp trên…
256
hữu ích
18trả lời
325k xem

Làm thế nào để có được người dùng hiện tại trong ASP.NET MVC?

Trong mô hình biểu mẫu, tôi đã sử dụng để có được người dùng đăng nhập hiện tại bằng cách: Page.CurrentUser Làm cách nào để có được người dùng hiện tại bên trong một lớp trình điều khiển trong ASP.NET MVC?…
299
hữu ích
6trả lời
185k xem

Sự khác biệt giữa ApiContoder và Trình điều khiển trong ASP.NET MVC?

Tôi đã chơi xung quanh với ASP.NET MVC 4 beta và tôi thấy hai loại bộ điều khiển bây giờ: ApiControllervà Controller. Tôi hơi bối rối về những tình huống tôi có thể chọn một bộ điều khiển cụ thể. Ví dụ: Nếu tôi muốn trả…
70
hữu ích
9trả lời
75k xem

Kết nối với Visual Studio gỡ lỗi máy chủ IIS Express qua lan?

Tôi có một ứng dụng ASP.NET MVC3 thử nghiệm được phát triển trong VS2012. Khi tôi bắt đầu gỡ lỗi, ứng dụng được truy cập từ máy chủ thông qua yêu cầu đến http://localhost:<portnumber>. Nhưng nếu tôi cố gắng truy cập cùng…
138
hữu ích
23trả lời
21k xem

Có ai bên cạnh tôi chỉ KHÔNG nhận được ASP.NET MVC? [đóng cửa]?

Tôi đã loay hoay với ASP.NET MVC kể từ CTP và tôi thích rất nhiều thứ họ đã làm, nhưng có những thứ tôi không nhận được. Ví dụ: tôi đã tải xuống beta1 và tôi sẽ kết hợp một trang web cá nhân / sơ yếu lý lịch / blog với nó.…
134
hữu ích
6trả lời
44k xem

Sử dụng WebAPI hoặc MVC để trả về JSON trong ASP.NET?

Tôi đang xây dựng một ứng dụng ASP.NET MVC nặng kịch bản máy khách, nó sẽ sử dụng JSON và jQuery để thao tác DOM. Hiểu biết của tôi là cả hai điều khiển API Web và MVC Controller có thể trở lại JSON. Theo kịch bản của…
1
hữu ích
2trả lời
1.8k xem

Làm thế nào để Upload tập tin bất đồng bộ vào CSDL?

Với cách upload tập tin thông thường và đẩy vào CSDL, thì mình bị vướng phải giới hạn Timeout và giới hạn lưu lượng tập tin lớn, không thể Upload lên được, vậy có…
121
hữu ích
3trả lời
63k xem

RedirectToAction giữa các khu vực?

Có cách nào để chuyển hướng đến một hành động / bộ điều khiển cụ thể trên một Khu vực khác không?
2
hữu ích
1trả lời
21k xem

Gủi Email bị lỗi: "The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required"?

Lỗi: The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.5.1 Authentication Required Mã code của mình: string email = "FromEmail"; string…

15 30 50 mỗi trang