IT <code> - Tag git-bash [Câu hỏi]

146
hữu ích
18trả lời
254k xem

Cách tải dự án lên Github?

Sau khi kiểm tra câu hỏi này, tôi vẫn không biết làm thế nào để tải một dự án lên kho lưu trữ Git Hub của mình. Tôi mới biết đến Git Hub và tôi không biết phải làm gì. Tôi đã tạo một Kho lưu trữ nhưng tôi muốn tải dự án của…
1020
hữu ích
12trả lời
1.0m xem

Làm thế nào để loại bỏ một thư mục từ kho git?

Tôi có 2 thư mục trên kho GitHub của mình. Tôi muốn xóa một trong số họ. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó mà không xóa và tạo lại toàn bộ kho lưu trữ?
33
hữu ích
6trả lời
12k xem

Phím xóa lùi và phím mũi tên không hoạt động trong IRB (bảng điều khiển Git Bash) trên máy windows

Tôi vừa cài đặt ruby ​​1.9.2 trên máy windows và Backspace hoặc bất kỳ phím mũi tên nào khác không hoạt động. Điều này chỉ xảy ra khi tôi mở IRB trên bảng điều khiển Git Bash. Nhưng nó hoạt động tốt trên bảng điều khiển Windows.…
74
hữu ích
4trả lời
85k xem

Git Add có chuyển đổi dài dòng không?

Tôi đang trong quá trình chuyển tất cả tư nhân của mình sang một github. Một trong những quyết định tôi đã đưa ra là chỉ sử dụng bàn điều khiển vì nó có nghĩa là dấu chân công cụ nhỏ hơn nếu tôi cần thay đổi PC, v.v. Tôi sẽ…
154
hữu ích
17trả lời
197k xem

“Quyền bị từ chối” khi cố gắng chạy Python trên Windows 10

Có vẻ như một bản cập nhật trên Windows 10 chỉ qua một đêm đã phá vỡ Python. Chỉ cố gắng chạy đã python --versiontrả về lỗi "Quyền bị Từ chối". Không có bản cập nhật nào trong số ba bản cập nhật; KB4507453, KB4506991 hoặc…
39
hữu ích
13trả lời
97k xem

Sao cài đặt npm không hoạt động trên git bash

Tôi đã mở git bash và tôi nhập vào npm installvà sau đó nó trả về: bash: npm command not found Tôi không hiểu, vì tôi có node.jsdấu nhắc lệnh và khi tôi nhập vào npm -vthì nó trả về 3.7.3. Tại sao nó không hoạt động trong…
19313
hữu ích
78trả lời
7.7m xem

Làm cách nào để hoàn tác các cam kết gần đây nhất trong Git?

Tôi đã vô tình cam kết các tệp sai cho Git , nhưng tôi chưa đẩy cam kết đến máy chủ. Làm thế nào tôi có thể hoàn tác những cam kết đó từ kho lưu trữ cục bộ?
84
hữu ích
11trả lời
32k xem

Cách lặp qua tất cả các nhánh git bằng cách sử dụng tập lệnh bash?

Làm cách nào tôi có thể lặp qua tất cả các nhánh cục bộ trong kho lưu trữ của mình bằng cách sử dụng tập lệnh bash. Tôi cần phải lặp đi lặp lại và kiểm tra xem có sự khác biệt nào giữa nhánh và một số nhánh từ xa không.…
112
hữu ích
6trả lời
114k xem

Chạy SSH Agent khi khởi động Git Bash trên Windows?

Tôi đang sử dụng git bash. tôi phải dùng eval `ssh-agent.exe` ssh-add /my/ssh/location/ mỗi khi tôi bắt đầu một git bash mới. Có cách nào để thiết lập ssh agent vĩnh viễn? Hoặc các cửa sổ có một cách tốt để quản lý…
143
hữu ích
11trả lời
75k xem

Python không hoạt động trong dòng lệnh của git bash?

Python sẽ không chạy trong git bash (Windows). Khi tôi gõ python trong dòng lệnh, nó đưa tôi đến một dòng trống mà không nói rằng nó đã nhập python 2.7.10 giống như trong Powershell. Nó không cho tôi một thông báo lỗi, nhưng…
73
hữu ích
4trả lời
85k xem

Ý nghĩa chính xác của Git Bash là gì?

Git Bash Tôi đã làm việc với Git Bash trong hai ngày qua. Tôi biết bây giờ là hoạt động cơ bản như commit, push, pull, fetch, và merge. Nhưng tôi vẫn không biết những gì Git Bash bản thân thực sự là! Tôi đã tìm kiếm rất…
69
hữu ích
4trả lời
41k xem

Lệnh xóa màn hình Git Bash?

Có lệnh nào trong Git, xóa màn hình. ví dụ trong dòng lệnh window sau khi thực thi rất nhiều mã, nếu bạn gõ cls, thì nó sẽ xóa tất cả các mã trước đó. Vì vậy, tôi muốn cùng loại chức năng trong Git. vì vậy bất cứ ai cũng có…
156
hữu ích
13trả lời
140k xem

Làm cách nào để thay đổi vị trí mặc định cho Git Bash trên Windows?

Tôi đang sử dụng Git trên Windows 7 và truy cập kho lưu trữ của mình thông qua Git Bash. Làm cách nào tôi có thể thay đổi vị trí mặc định mà Git Bash mở trong một thư mục thuận tiện khi tôi khởi động nó? Việc điều hướng đến…
594
hữu ích
8trả lời
522k xem

Nhiều cách khác nhau để loại bỏ thay đổi Git cục bộ?

Tôi chỉ nhân bản một kho lưu trữ git và kiểm tra một chi nhánh. Tôi đã làm việc với nó, và sau đó quyết định loại bỏ tất cả các thay đổi cục bộ của tôi, vì tôi muốn bản sao gốc. Nói tóm lại, tôi đã phải thực hiện hai lệnh…
41
hữu ích
4trả lời
10k xem

Không thể bắt đầu quản đốc trong Hướng dẫn sử dụng Heroku bằng Python

Tôi đã cố gắng hoàn thành hướng dẫn này , nhưng đã gặp sự cố với foreman startđường truyền. Tôi đang sử dụng máy windows 7, 64 bit và đang cố gắng thực hiện việc này trong thiết bị đầu cuối git bash do Heroku Toolbelt cung…

15 30 50 mỗi trang