0
hữu ích
0trả lời
347 xem

Thao tác trên điện thoại.

Cho em hỏi trong javascript  cách nhận thao tác lướt trên điện thoại android để chạy hàm ạ. ví dụ như lướt lên mình chạy hàm khác, lướt xuống mình chạy hàm khác.&n...
0
hữu ích
0trả lời
328 xem

Thêm lại phần tử bị remove

Mình có đoạn lệnh javascript như sau: Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!  $('main&...
0
hữu ích
0trả lời
264 xem

Thêm lại phần tử bị remove

Mình có đoạn lệnh javascript như sau: Khi không đăng nhập thì thẻ main của mình bị xóa, đăng nhập thành công rồi thì làm sao để gỡ bỏ xóa cho thẻ main ạ!  $('main&...
69
hữu ích
6trả lời
21k xem

Kiểm tra xem một cái gì đó có thể lặp lại

Trong tài liệu MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Statements/for...of Việc ... của cấu trúc được mô tả để có thể lặp lại " các đối tượng lặp đi lặp lại. Nhưng có ...
73
hữu ích
9trả lời
375k xem

Javascript cách phân tích mảng JSON

Tôi đang sử dụng Sencha Touch (ExtJS) để nhận thông báo JSON từ máy chủ. Thông báo tôi nhận được là đây: {"thành công": đúng, "quầy": [{"counter_name": "dsd", "counter_type": ...
71
hữu ích
4trả lời
72k xem

Các lớp ES6 của Node.js có yêu cầu

Vì vậy, cho đến bây giờ, tôi đã tạo các lớp và mô-đun trong node.js theo cách sau: var fs = quiries ('fs'); var AnimalModule = (function () {/ ** * Trình khởi tạo đối tượng * @ ...
69
hữu ích
16trả lời
135k xem

Phát tự động video không hoạt động trong trình duyệt máy tính để bàn Safari và Chrome

Tôi đã dành khá nhiều thời gian để cố gắng tìm ra lý do tại sao video được nhúng như ở đây: <video height = "256" vòng lặp tự động tắt tiếng điều khiển id = "vid"> <source type = "video / mp4" src = "video_file ... .
76
hữu ích
20trả lời
142k xem

Tạo một số duy nhất với thời gian javascript

Tôi cần tạo số id duy nhất khi đang sử dụng javascript. Trước đây, tôi đã làm điều này bằng cách tạo một số bằng thời gian. Số sẽ được tạo thành từ năm chữ số, tháng hai chữ số, hai ...
74
hữu ích
7trả lời
81k xem

Cách xác định một năm kể từ bây giờ trong Javascript

Tôi đang cố gắng để có được một năm kể từ ngày này và nó không hoạt động. JS: var now = ngày mới (); var oneYr = Ngày mới (); oneYr.setYear (now.getYear () + 1); $ ("# yearFromNow"). chắp thêm (oneYr.toString ()); ...
72
hữu ích
20trả lời
216k xem

Bootstrap navbar Active State không hoạt động

Tôi có bootstrap v3. Tôi sử dụng class = "active" trên mynavbar và nó không chuyển khi tôi nhấn các mục menu. Tôi biết cách thực hiện điều này với jQuery và xây dựng hàm nhấp chuột nhưng tôi đang nghĩ điều này ...
73
hữu ích
10trả lời
48k xem

Ẩn các giá trị nhất định trong đầu ra khỏi JSON.opesify ()

Có thể loại trừ các trường nhất định khỏi được bao gồm trong chuỗi json không? Đây là một số mã giả var x = {x: 0, y: 0, divID: "xyz", privateProperty1: 'foo', ...
72
hữu ích
8trả lời
118k xem

Làm cách nào tôi có thể nhận được tên thành phố từ điểm vĩ độ và kinh độ?

Có cách nào để lấy tên thành phố từ điểm vĩ độ và kinh độ bằng cách sử dụng api google maps cho javascript không? Nếu vậy tôi có thể xin vui lòng xem một ví dụ?
78
hữu ích
12trả lời
82k xem

JSON Stringify thay đổi thời gian trong ngày vì UTC

Các đối tượng ngày của tôi trong JavaScript luôn được đại diện bởi UTC +2 vì vị trí của tôi. Do đó, như thế này Thứ Hai 28 tháng 9 10:00:00 UTC + 0200 2009 Vấn đề đang thực hiện JSON.opesify chuyển đổi ở trên ...
76
hữu ích
2trả lời
143k xem

Gửi JSON đến máy chủ và lấy lại JSON mà không cần JQuery

Tôi cần gửi JSON (mà tôi có thể xâu chuỗi) đến máy chủ và truy xuất JSON kết quả ở phía người dùng mà không cần sử dụng JQuery. Nếu tôi nên sử dụng GET, làm cách nào để vượt qua JSON làm tham số? Là ...
72
hữu ích
4trả lời
100k xem

Kết xuất chuỗi HTML dưới dạng HTML thực trong thành phần React

Đây là những gì tôi đã cố gắng và làm thế nào nó đi sai. Điều này hoạt động: <div risklyInInHTMLHTML = {{__html: "<h1> Xin chào! </ H1>"}} /> Điều này không: <div risklyInInHTMLHTML = {{__html: ...

mỗi trang