Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Chỉ e vs ạ

Giúp e vs

E chưa hiểu yêu cầu lắm đầu tiên gặp dạng như này em hơi hoang mang mọi người giúp e với ạ

Số dư đầu tháng 4/N: Dư Nợ TK 1562 là 5.000.000₫, TK 1561 là 50.000.000₫. Trong tháng nhập hàng trị giá thuần 99.000.000₫ chi phí mua hàng 7.500.000. Trị giá mua của hàng đã xuất bán ra trong tháng 125.000.000


A. Chi phí mua hàng phân bỏ cho giá vốn hàng bán ra trong kỷ: 10.486.5774


B. Chi phí mua hàng phân bố cho hàng tồn kho cuối kỳ: 21134234


C. Tổng giá vốn hàng bản trong tháng: 135 496.577d


D. Nợ TK 632 125.000.000 Có TK 1562: 125.000.000₫

0 hữu ích 0 bình luận 816 xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading