Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Kế toán tài chính 2

Cho em hỏi 2 nghiệp vụ này hạch toán như nào ạ kế toán tài chính 2

5. Mua thêm 800.000 cổ phiếu của công ty B, mệnh giá 10/cp, giá mua 30/cp. Biết số vốn đã đầu tư trước đây vào Cty B là 1.300.000, vốn điều lệ của công ty B là 8.000.000.

6. Chuyển khoản đầu tư cho công ty X vay thành 150.000 cổ phiếu. Biết:

- Khoản cho vay trước đây là 3.000.000, lãi suất 12% năm, thời hạn vay 2 năm, tính đến thời điểm chuyển đổi DN đã cho vay được 6 tháng.

- Cổ phiếu của công ty X: mệnh giá 10/cp, giá phát hành của cty X là 20/CP, số lãi được hưởng 4 tháng công ty X sẽ thanh toán, số vốn của cty cổ phần X là 20.000.000.

Yêu cầu: 1/Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh0 hữu ích 0 bình luận 3.0k xem chia sẻ

Có thể bạn quan tâm

loading