0


Đối tượng là một chi nhánh của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCO). Ban đầu nó được thành lập năm 2004 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo đăng ký kinh doanh ban đầu số 4916000023 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp. Hiện tại, đối tượng đang hoạt động theo đăng ký kinh doanh số 0303165480-001 giống với mã số thuế của công ty. Để trở thành chi nhánh của PVFCCO, đối tượng không đăng ký vốn điều lệ. Trụ sở chính và nhà máy của đối tượng được đặt tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Môn học chuyên sản xuất urê dựa trên công nghệ Snamprogetti và amoniac lỏng dựa trên công nghệ Haldor Topsoe. Việc xây dựng nhà máy được hoàn thành vào tháng 9 năm 2004 với công suất thiết kế ban đầu là 740.000 tấn urê mỗi năm. Tổng vốn đầu tư vào các cơ sở của đối tượng ...

https://vietnamcredit.com.vn/products/companies/branch-of-petrovietnam-fertilizer-and-chemicals-corporation-phu-my-fertilizer-plant_18591

|