2 bài viết [âm thanh]
Phát hiện Decibel mức độ tiếng ồn trong MXChip Azure IoT DevKit

Phát hiện Decibel mức độ tiếng ồn trong MXChip Azure IoT DevKit

Chơi xung quanh với Azure IoT DevKiT MXChip và khám phá nhiều khả năng của nó, bao gồm khả năng phát hiện mức độ tiếng ồn.
Hữu ích 2 Bình luận 0 Đã xem 2024 Đã viết lúc 1 năm trước
Chơi âm thanh với Intel Edison

Chơi âm thanh với Intel Edison

Tìm hiểu cách phát tệp âm thanh với Edison bằng cách kết nối nó với loa Bluetooth.
Hữu ích 6 Bình luận 0 Đã xem 8628 Đã viết lúc 4 năm trước