IT <code> - Tag vịnh [Bài viết]

Hướng dẫn Naive Bayes: Phân loại Naive Bayes trong Python
8
hữu ích
14k xem

Hướng dẫn Naive Bayes: Phân loại Naive Bayes trong Python

Phân loại và dự đoán là hai khía cạnh quan trọng nhất của Machine Learning và Naive Bayes là một thuật toán đơn giản nhưng mạnh mẽ đáng ngạc nhiên cho mô hình dự đoán. Vì vậy, các bạn, trong hướng dẫn Naive…
MáyX: Phân loại Naive Bayes với KSAI
7
hữu ích
9.8k xem

MáyX: Phân loại Naive Bayes với KSAI

Bài viết này lần đầu tiên được xuất bản trên blog Knoldus. Naive Bayes là một kỹ thuật đơn giản để xây dựng các trình phân loại: các mô hình gán nhãn lớp cho các trường hợp vấn đề, được biểu diễn dưới…