Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bài 1:

Xây dựng một CSDL quản lý các khách hàng thuê bao dịch vụ điện thoại của Bưu

điện. Các thông tin quản lý bao gồm:

- Quản lý nhân viên (thông tin chi tiết, nhân viên chịu trách nhiệm quản lý các thuê bao,…)

- Quản lý các mã vùng và cước phí các cuộc gọi nội hạt, ngoại tỉnh

- Thông tin về chủ thuê bao

- Bảng cước, các dịch vụ của Bưu điện

- Quản lý các cuộc gọi (gọi đi và gọi đến)

- …

Yêu cầu đặt ra:

- Xây dựng CSDL chuẩn (các bảng quan hệ với nhau theo kiểu 1-n), có thể đưa ra

Relationship giữa các bảng.

- Tạo giao diện người dùng,…

- Tạo các form nhập dữ liệu (yêu cầu có ít nhất một form có chứa subform),…

- Xây dựng các chức năng tìm kiếm,…

- Tạo các báo cáo thống kê thông tin về chủ thuê bao, các bảng cước, các dịch vụ, đưa ra

hóa đơn thanh toán cước phí cho mỗi chủ thuê bao vào mỗi tháng,…

0 hữu ích 0 bình luận 294 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tin , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading