Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập

Cách đăng ký một phiên bản vào ServiceCollection trong ASP.NET Core 1.0 RC2

Bùi Uyên Thy
· 06:59 19/05/2016
4 ngày trước

Tôi đang di chuyển ứng dụng web của mình từ ASP.NET Core RC1 sang RC2. Trong RC2 IServiceCollectionkhông có AddInstancephương thức nữa. Làm cách nào để đăng ký Cấu hình?

Đây là cách nó được thực hiện trong RC1

public class Startup
{
  public IConfiguration Configuration { get; set; }

  public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
  {
    // AddInstance doesn't exist
    services.AddInstance<IConfiguration>(Configuration);    
    .
    .    
  }
}
17 hữu ích 0 bình luận 10k xem chia sẻ
Nguyễn Phương Phi
· 11:32 19/05/2016
11:32:52 19/05/2016

thử cái này:

services.AddSingleton<IConfiguration>(Configuration);

Tôi đã gặp vấn đề tương tự như bạn và tôi đã giải quyết nó với điều này.

32 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ c# asp.net .net asp.net-core-1.0 coreclr , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm