Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

e mới đăng kí thay đổi MST cá nhân của 5 người lao động theo Mẫu 05-ĐK-TH-TCT để cập nhật theo CCCD gắn chíp, tuy nhiên lại ấn nhầm thành đăng kí mới nên thành ra lại tạo thêm MST cá nhân khác. Mọi người cho e hỏi cách đóng MST cá nhân theo CCCD mới ạ!

0 hữu ích 0 bình luận 539 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ MSTC , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading