Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Hiện tại tôi có dữ liệu mẫu sau đây:

ACCOUNTANT
ACCOUNTANT BUDGET
ACCOUNTANT COST
ACCOUNTANT PROPERTY
ACCOUNTANT SYSTEMS
ACCOUNTANT TAX
ACCOUNT INFORMATION CLERK
ACCOUNTING CLERK
ACCOUNTS ADJUSTABLE CLERK
ACETONE BUTTON PASTER
ACETONE RECOVERY WORKER
ACETYLENE CYLINDER PACKING MIXER
ACETYLENE PLANT OPERATOR

Tạo key cho dữ liệu. Xuất dữ liệu dưới dạng JSON.


0 hữu ích 0 bình luận 140 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ pandas python datafram , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading