Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
4

Cuối năm dzồi, mạn phép hỏi mọi người 1 vấn đề dễ dễ: Hóa đơn GTGT chưa sử dụng của DN có doanh thu dưới 1 tỷ và không nộp mẫu 06 đăng ký pp khấu trừ có phải hủy hóa đơn hay không?

Và thời hạn nộp thông báo hủy cho thuế là bao nhiêu ngày?

thời hạn hủy hóa đơn là bao nhiêu ngày kể từ ngày thông báo cho thuế?

Theo ý mình:

Căn cứ Điều 29. Hủy hóa đơn

...

2. Các trường hợp hủy hóa đơn

....

b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Hóa đơn GTGT trên phải hủy.

Thời hạn hủy thì tùy ý nhưng trước khi bị kiểm tra về hóa đơn.

Thời hạn thông báo cho thuế là trước khi hủy 30 ngày.

Mong nhận cao ý của các huynh đệ tỷ muội đồng đạo.

4 hữu ích 0 bình luận 3.4k xem chia sẻ
2

Theo ý mình là nếu k đủ điểu kiện áp dụng pp tính thuế gtgt theo pp khấu trừ, chuyển sang pp tính thuế gtgt theo pp trực tiếp thì bắt đầu chuyển / áp dụng từ 1/1/2016.

Nghiêm túc thì tới 30/1/2016 là phải thông báo huỷ hoá đơn gtgt và sử dụng hoá đơn bán hàng.

Tuy nhiên do có gia hạn vể thời hạn nộp mẫu 06 đến 30/1 thì có thể lấp liếm đc khoảng thời gian thông báo huỷ này, nhưng thông báo huỷ càng sớm càng tốt - tình tiết giảm nhẹ nếu bị xử phạt vphc :)

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ công ty nước ngoài ngoại tệ khách hàng viết sai giá thành , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan