Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

a=int(input())

b=int(input())

c=int(input())

print(a,"/",b,"/",c)

0 hữu ích 0 bình luận 298 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Để xóa dấu cách thì làm sao , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading