Định khoản các khoản trích theo lương ?


8
4
Nguyễn Thành Khanh
4 năm trước

Em có bài tập tính được các khoản trích lương theo quy định là như sau :

Nợ 622 : 8.800.000

Nợ 627 : 4.400.000

Nợ 641 : 4.400.000

Nợ 642 : 2.200.000

Nợ 241 : 2.200.000

Nợ 334 : 8.500.000

Có 338 : 30.500.000

Đề bài hỏi tiếp là khấu trừ các khoản trích theo lương theo quy định hiện hành,

Vậy mình định khoản như nào ( mọi người chỉ dùm em với hihi)  

Hữu ích 8 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Đỗ Gia Thiện
4 năm trước

Đề bài này lạ quá @@

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung