Khoản tiền công ty trả cho cá nhân mà không được tính vào chi phí được trừ nhưng tính thuế TNCN?


7
3
Phan Mỹ Nhiên
3 năm trước
Hữu ích 7 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Đặng Quỳnh Phương
3 năm trước

Phương diện người làm công:

+ Tiền lương, tiền công không có chứng từ hợp pháp

+ Tiền lương tiền công của chủ cty TNHH 1 TV do cá nhân làm chủ, thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh

+ Tiền lương tiền công đối với DN nợ lương người LĐ đã trích dự phòng nhưng sau đó chi trả sau thời hạn quy định (sau 30/6 của năm sau quyết toán)

+ Tiền trang phục vượt mức quy định

+ Tiền thưởng sáng kiến không có hợp đồng nghiệm thu sáng kiến (sáng kiến này không đăng kí với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

+ Các khoản khoán chi văn phòng phẩm, phương tiện đi lại…vượt mức quy định

+ Khoản chi phụ cấp lưu trú vượt mức quy định (quá 2 lần)

+ Các loại thưởng mà không ghi cụ thể mức thưởng và điều kiện thưởng trong các văn bản sau: HĐ LĐ hoặc quy chế tài chính

Phương diện đối tác:

+ Chi trả lãi vay vốn cho người lao động vượt 150% lãi suất cơ bản do NHNN quy định công bố tại thời điểm vay.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung