Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Kiểm toán viên tìm hiểu về hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát để làm gì?


0 hữu ích 0 bình luận 885 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Kiểm toán viên , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading