Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
20

Tài sản đã qua sử dụng

-- > Thủ tục mua bán xe củ:

– Hợp đồng mua bán công chứng

– Hồ sơ gốc xe nếu có

– Phiếu sang tên mẫu 04, tờ khai mẫu 02

– Hóa đơn

– Biên bản bàn giao xe

– Thanh lý hợp hợp đồng

– Chứng từ thanh toán: UNC

– Nộp thuế trước bạ và chuyển đổi quyền sở hữu

---> Hạch toán kế toán:

1. Mua xe ô tô : gồm giá mua và trước bạ ---> Nợ TK 211,1331/ Có TK 331/112 ----> Nợ TK 627,641,642/ Có TK 214

2. Bảo hiểm xe : Nợ TK 242,1331/ Có TK 331 ---> Nợ TK 627,641,642/ Có TK 242

-- > Khấu hao xe củ thì bạn đọc phục lục : Phụ lục I: Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

1. Phương tiện vận tải đường bộ: 6-10

-- > Thời gian trích khấu hao của TSCĐ đã qua sử dụng = Giá trị hợp lý của TSCĐ / Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường) x Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)

---> Nguồn: Chu Đình Xinh.

20 hữu ích 0 bình luận 3.0k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ nợ dự phòng chi phí doanh nghiệp ktvn909 tk 3338 tk 3383 , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan